Nazad

Predlog Odluke o skraćenju mandata Skupštine Crne Gore

EPA: 416 XXVII
Broj akta: 00-71/22-2
Datum: 20.01.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog Odluke o skraćenju mandata Skupštine Crne Gore

Datum: 20.01.2022.
Broj akta: 00-71/22-2
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 24.01.2022.
Broj akta: 00-71/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.02.2022.
Broj akta: 00-71/22-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.02.2022.
Broj akta: 00-71/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo