Nazad

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2021. godinu

EPA: 467 XXVII
Broj akta: 00-72/22-13
Datum: 04.05.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2021. godinu

Datum: 04.05.2022.
Broj akta: 00-72/22-13
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 05.05.2022.
Broj akta: 00-72/22-13/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo