Nazad

Lista kandidata za predsjednicu i članove Administrativnog odbora

EPA: 468 XXVII
Broj akta: 00-74/22-9
Datum: 10.05.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Lista kandidata za predsjednicu i članove Administrativnog odbora

Datum: 10.05.2022.
Broj akta: 00-74/22-9
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danijela Đurović

Listing glasanja

Datum: 10.05.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 10.05.2022.
Broj akta: 00-74/22-9/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali