Nazad

Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu

EPA: 469 XXVII
Broj akta: 00-72/22-14
Datum: 13.05.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu

Datum: 13.05.2022.
Broj akta: 00-72/22-14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 13.05.2022.
Broj akta: 00-72/22-14/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo