Nazad

Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a u odnosu na događaje na Cetinju 4. i 5. septembra 2021. godine

EPA: 484 XXVII
Broj akta: 00-71/22-6
Datum: 07.06.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 08.06.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 18.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik

Izvještaj

Datum: 25.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 03.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.08.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 17.08.2022.
Broj akta: 00-71/22-6/10
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali