Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 492 XXVII
Broj akta: 09-2/22-1
Datum: 16.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 16.06.2022.
Broj akta: 09-2/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 16.06.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Usmjerenje

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Usmjerenje

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-71/22-1/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 30.07.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/12
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali