Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 492 XXVII
Broj akta: 09-2/22-1
Datum: 16.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 16.06.2022.
Broj akta: 09-2/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 16.06.2022.
Broj akta: 09-2/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo