Nazad

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, po ovlašćenom predlagaču

EPA: 494 XXVII
Broj akta: 00-74/22-13
Datum: 17.06.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, po ovlašćenom predlagaču

Datum: 17.06.2022.
Broj akta: 00-74/22-13
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo