Nazad

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, po ovlašćenom predlagaču

EPA: 494 XXVII
Broj akta: 00-74/22-13
Datum: 17.06.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, po ovlašćenom predlagaču

Datum: 17.06.2022.
Broj akta: 00-74/22-13
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 30.07.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-13/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali