Nazad

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenje poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2021. godinu

EPA: 495 XXVII
Broj akta: 00-72/22-18
Datum: 17.06.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: