Nazad

Predlog zakona o zaštiti strateških nacionalnih interesa u „Aerodromima Crne Gore” AD

EPA: 496 XXVII
Broj akta: 14-5/22-1
Datum: 20.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o zaštiti strateških nacionalnih interesa u „Aerodromima Crne Gore” AD

Datum: 20.06.2022.
Broj akta: 14-5/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 21.06.2022.
Broj akta: 14-5/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo