Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

EPA: 497 XXVII
Broj akta: 19-6/22-1
Datum: 20.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Datum: 20.06.2022.
Broj akta: 19-6/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Jovanka Bogavac

Usmjerenje

Datum: 21.06.2022.
Broj akta: 19-6/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo