Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i ministra mr Aleksandra Damjanovića na temu: „Finansiranje zdravstvenog sistema Crne Gore i analiza postojećeg stanja”

EPA: 498 XXVII
Broj akta: 00-63-12/22-24/1
Datum: 22.06.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i ministra mr Aleksandra Damjanovića na temu: „Finansiranje zdrastvenog sistema Crne Gore i analiza postojećeg stanja”

Datum: 22.06.2022.
Broj akta: 00-63-12/22-24/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje