Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja povodom „Konačnog izvještaja o kontroli revizije – Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara““

EPA: 499 XXVII
Broj akta: 00-63-10/22-17/2
Datum: 23.06.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja povodom „Konačnog izvještaja o kontroli revizije – Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara““

Datum: 23.06.2022.
Broj akta: 00-63-10/22-17/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje