Nazad

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Erozija plaže na Adi Bojani i gubitak prirodnog hranjenja, mogućnosti i šanse za očuvanje i revitalizaciju plaže“

EPA: 500 XXVII
Broj akta: 00-63-10/22-17/4
Datum: 23.06.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Erozija plaže na Adi Bojani i gubitak prirodnog hranjenja, mogućnosti i šanse za očuvanje i revitalizaciju plaže“

Datum: 23.06.2022.
Broj akta: 00-63-10/22-17/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje