Nazad

Predlog odluke o izboru jedne članice Upravnog Odbora fonda za zaštitu i ostvarivanje manjnskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima

EPA: 549 XXVII
Broj akta: 00-74/22-32
Datum: 29.07.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jedne članice Upravnog Odbora fonda za zaštitu i ostvarivanje manjnskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-32
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 30.07.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-32/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali