Nazad

Predlog odluke o imenovanju predsjednika i jednog člana Savjeta za agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

EPA: 550 XXVII
Broj akta: 00-74/22-33
Datum: 29.07.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o imenovanju predsjednika i jednog člana Savjeta za agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-33
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 30.07.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-33/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali