Nazad

Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

EPA: 551 XXVII
Broj akta: 00-74/22-34
Datum: 29.07.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-34
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 30.07.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-34/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali