Nazad

Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

EPA: 552 XXVII
Broj akta: 00-74/22-35
Datum: 30.07.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Izabran jedan član Sudskog savjeta

Dokumenta:

Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-35
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Listing glasanja

Datum: 17.08.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja - prof. dr Radoje Korać (drugo glasanje tropetinskom većinom svih poslanika)

Datum: 20.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja - Fikret Kurgaš (drugo glasanje tropetinskom većinom svih poslanika)

Datum: 20.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja - Dragan Šoć (drugo glasanje tropetinskom većinom svih poslanika)

Datum: 20.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja - prof. dr Nebojša Vučinić (drugo glasanje tropetinskom većinom svih poslanika)

Datum: 20.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 20.09.2022.
Broj akta: 00-74/22-35/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali