Nazad

Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

EPA: 552 XXVII
Broj akta: 00-74/22-35
Datum: 30.07.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 00-74/22-35
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu