Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

EPA: 553 XXVII
Broj akta: 24-9/22-2
Datum: 01.08.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

Datum: 01.08.2022.
Broj akta: 24-9/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.08.2022.
Broj akta: 24-9/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 24-9/22-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 24-9/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 03.10.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 10.10.2022.
Broj akta: 24-9/22-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali