Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

EPA: 553 XXVII
Broj akta: 24-9/22-2
Datum: 01.08.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

Datum: 01.08.2022.
Broj akta: 24-9/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada