Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

EPA: 554 XXVII
Broj akta: 23-1/22-8
Datum: 03.08.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Datum: 03.08.2022.
Broj akta: 23-1/22-8
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 25.08.2022.
Broj akta: 23-1/22-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 28.10.2022.
Broj akta: 23-1/22-8/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada