Nazad

Predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi Crne Gore

EPA: 555 XXVII
Broj akta: 00-71/22-8
Datum: 03.08.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi Crne Gore

Datum: 03.08.2022.
Broj akta: 00-71/22-8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika