Nazad

Predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi Crne Gore

EPA: 555 XXVII
Broj akta: 00-71/22-8
Datum: 03.08.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi Crne Gore

Datum: 03.08.2022.
Broj akta: 00-71/22-8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 04.08.2022.
Broj akta: 00-71/22-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 20.08.2022.
Broj akta: 00-71/22-8/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danijela Đurović

Listing glasanja

Datum: 20.08.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali