Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

EPA: 556 XXVII
Broj akta: 04-2/22-2
Datum: 05.08.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Datum: 05.08.2022.
Broj akta: 04-2/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada