Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

EPA: 556 XXVII
Broj akta: 04-2/22-2
Datum: 05.08.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Datum: 05.08.2022.
Broj akta: 04-2/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.08.2022.
Broj akta: 04-2/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 04-2/22-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 04-2/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 04-2/22-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali