Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

EPA: 567 XXVII
Broj akta: 33/22-3
Datum: 13.09.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

Datum: 13.09.2022.
Broj akta: 33/22-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danilo Šaranović

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Vladimir Martinović

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Vladimir Martinović

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/15
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Dopis o povlačenju Amandmana iz procedure

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/17
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/18
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/19
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/16
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/20
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Predlog zaključka

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/21
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/22
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/23
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/24
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/25
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Predlog zaključka

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/26
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/27
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/28
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/29
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/30
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/31
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju Amandmana iz procedure

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/32
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/33
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/34
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zaključka

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/35
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/36
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/37
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/38
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/39
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/40
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Zaključci

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 33/22-3/41
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali