Nazad

Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godine

EPA: 568 XXVII
Broj akta: 00-72/22-26
Datum: 13.09.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godine

Datum: 13.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 20.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-26/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali