Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

EPA: 569 XXVII
Broj akta: 15-3/22-2
Datum: 16.09.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 16.09.2022.
Broj akta: 15-3/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.09.2022.
Broj akta: 15-3/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.11.2022.
Broj akta: 15-3/22-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Izvještaj

Datum: 01.11.2022.
Broj akta: 15-3/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo