Nazad

Predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine

EPA: 571 XXVII
Broj akta: 00-71/22-11
Datum: 20.09.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Predsjednik Crne Gore
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine

Datum: 20.09.2022.
Broj akta: 00-71/22-11
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Predsjednik Crne Gore