Nazad

Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta - Mihailo Anđušić

EPA: 570 XXVII
Broj akta: 00-74/22-38/1
Datum: 20.09.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta - Mihailo Anđušić

Datum: 20.09.2022.
Broj akta: 00-74/22-38/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali