Nazad

Prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda - Miodrag Iličković

EPA: 572 XXVII
Broj akta: 00-74/22-39
Datum: 21.09.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda - Miodrag Iličković

Datum: 21.09.2022.
Broj akta: 00-74/22-39
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Ustavni odbor