Nazad

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu

EPA: 579 XXVII
Broj akta: 00-72/22-29
Datum: 30.09.2022
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu

Datum: 30.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-29
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-29/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo