Nazad

Predlog odluke o izboru jedne članice Ustavnog odbora

EPA: 581 XXVII
Broj akta: 00-74/22-43
Datum: 30.09.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jedne članice Ustavnog odbora

Datum: 30.09.2022.
Broj akta: 00-74/22-43
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 03.10.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 03.10.2022.
Broj akta: 00-74/22-43/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali