Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima

EPA: 612 XXVII
Broj akta: 00-36/22-1
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-36/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-36/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo