Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima

EPA: 612 XXVII
Broj akta: 00-36/22-1
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-36/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-36/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 00-36/22-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Izvještaj

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 00-36/22-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Listing glasanja

Datum: 27.12.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 00-36/22-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali