Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju izmjena Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Crne Gore, Kraljevine Norveške, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA Sporazum)

EPA: 618 XXVII
Broj akta: 14-5/22-2
Datum: 21.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta: