Nazad

Ostavka na mjesto članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Edina Hasanaga Čobaj

EPA: 760 XXVII
Broj akta: 00-74/23-12
Datum: 09.05.2023
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavka na mjesto članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Edina Hasanaga Čobaj

Datum: 09.05.2023.
Broj akta: 00-74/23-12
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo