Nazad

Predlog rezolucije o osudi zločina u Murinu

EPA: 764 XXVII
Broj akta: 00-71/23-1
Datum: 12.05.2023
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog rezolucije o osudi zločina u Murinu

Datum: 12.05.2023.
Broj akta: 00-71/23-1
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 15.05.2023.
Broj akta: 00-71/23-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo