Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Danilo Šaranović

EPA: 765 XXVII
Broj akta: 00-74/23-15
Datum: 12.05.2023
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Danilo Šaranović

Datum: 12.05.2023.
Broj akta: 00-74/23-15
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danilo Šaranović