Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 768 XXVII
Broj akta: 33/23-3
Datum: 19.05.2023
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 19.05.2023.
Broj akta: 33/23-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 19.05.2023.
Broj akta: 33/23-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo