Nazad

Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 769 XXVII
Broj akta: 00-72/23-18
Datum: 19.05.2023
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 19.05.2023.
Broj akta: 00-72/23-18
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 19.05.2023.
Broj akta: 00-72/23-18/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo