Nazad

Ostavka na funkciju člana Savjeta Centralne banke Crne Gore - Nikola Milović

EPA: 4 XXVIII
Broj akta: 00-74/23-17
Datum: 02.08.2023
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na funkciju člana Savjeta Centralne banke Crne Gore - Nikola Milović

Datum: 02.08.2023.
Broj akta: 00-74/23-17
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali