Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Nihad Canović

EPA: 8 XXVIII
Broj akta: 00-74/23-20
Datum: 28.08.2023
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Nihad Canović

Datum: 28.08.2023.
Broj akta: 00-74/23-20
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik