Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Marko Kovačević

EPA: 9 XXVIII
Broj akta: 00-74/23-21
Datum: 28.08.2023
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Marko Kovačević

Datum: 28.08.2023.
Broj akta: 00-74/23-21
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik

Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta

Datum: 30.10.2023.
Broj akta: 00-74/23-21/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali