Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Milutin Đukanović

EPA: 10 XXVIII
Broj akta: 00-74/23-22
Datum: 28.08.2023
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Milutin Đukanović

Datum: 28.08.2023.
Broj akta: 00-74/23-22
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik