Nazad

Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

EPA: 12 XXVIII
Broj akta: 33/23-4
Datum: 14.09.2023
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 14.09.2023.
Broj akta: 33/23-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada