Nazad

Izvještaj o rezultatima konsultativnog saslušanja vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, general-majora Rajka Pešića, prije stupanja na funkciju

EPA: 153 XXVIII
Broj akta: 00-63-4/24-9/1
Datum: 13.02.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o rezultatima konsultativnog saslušanja vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, general-majora Rajka Pešića, prije stupanja na funkciju

Datum: 13.02.2024.
Broj akta: 00-63-4/24-9/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu