Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine

EPA: 155 XXVIII
Broj akta: 14-4/24-1
Datum: 14.02.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine

Datum: 14.02.2024.
Broj akta: 14-4/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 14.02.2024.
Broj akta: 14-4/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.02.2024.
Broj akta: 14-4/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.03.2024.
Broj akta: 14-4/24-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 07.03.2024.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 07.03.2024.
Broj akta: 14-4/24-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali