Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju

EPA: 156 XXVIII
Broj akta: 26-1/24-1
Datum: 16.02.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 16.02.2024.
Broj akta: 26-1/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 16.02.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 05.03.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Vaso Obradović

Usmjerenje

Datum: 06.03.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 06.03.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 06.03.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.03.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Izvještaj

Datum: 04.04.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 04.04.2024.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 04.04.2024.
Broj akta: 26-1/24-1/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali