Nazad

Predlog odluke o imenovanju jedne članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

EPA: 159 XXVIII
Broj akta: 00-74/24-1
Datum: 20.02.2024
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o imenovanju jedne članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Datum: 20.02.2024.
Broj akta: 00-74/24-1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 04.04.2024.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 04.04.2024.
Broj akta: 00-74/24-1/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali