Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu:„Priprema ljetnje turističke sezone za 2024. godinu, sa posebnim osvrtom na uticaj na budžet i status realizacije zimske turističke sezone“

EPA: 160 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-3/4
Datum: 16.02.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu:„Priprema ljetnje turističke sezone za 2024. godinu, sa posebnim osvrtom na uticaj na budžet i status realizacije zimske turističke sezone“

Datum: 16.02.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje