Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

EPA: 191 XXVIII
Broj akta: 24-3/24-1
Datum: 08.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Datum: 08.04.2024.
Broj akta: 24-3/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.04.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 29.04.2024.
Broj akta: 29-3/24-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vasilije Čarapić, Boris Bogdanović

Usmjerenje

Datum: 29.04.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.05.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 16.05.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju amandmana iz skupštinske procedure broj: 24-3/24-1/3

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/7
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Amandmani

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vasilije Čarapić, Boris Bogdanović

Usmjerenje

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 01.07.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/10
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Dopis o povlačenju amandmana iz skupštinske procedure broj: 24-3/24-1/8

Datum: 19.07.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/11
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vasilije Čarapić, Boris Bogdanović

Amandmani

Datum: 19.07.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vasilije Čarapić, Boris Bogdanović

Usmjerenje

Datum: 19.07.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2024.
Broj akta: 24-3/24-1/14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo