Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190

EPA: 207 XXVIII
Broj akta: 23-3/24-2
Datum: 18.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190

Datum: 18.04.2024.
Broj akta: 23-3/24-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.04.2024.
Broj akta: 23-3/24-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.05.2024.
Broj akta: 23-3/24-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 23-3/24-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo