Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini

EPA: 216 XXVIII
Broj akta: 04-1/24-1
Datum: 22.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini

Datum: 22.04.2024.
Broj akta: 04-1/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.04.2024.
Broj akta: 04-1/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.05.2024.
Broj akta: 04-1/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 15.05.2024.
Broj akta: 04-1/24-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo