Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima

EPA: 235 XXVIII
Broj akta: 24-9/24-1
Datum: 09.05.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima

Datum: 09.05.2024.
Broj akta: 24-9/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 09.05.2024.
Broj akta: 24-9/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 24-9/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.06.2024.
Broj akta: 24-9/24-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo